Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rozpočtový rok 2024 od MPSVaR SR