Úvod

 Vážení návštevníci,

Dovoľte nám predstaviť našu stránku , ktorú sme vytvorili pre Vás , ktorí hľadáte riešenie v umiestnení rodinných príslušníkov v Zariadení pre seniorov.

Nájdete tu dôležité informácie o našich službách a činnostiach.

Domov, n.o.  poskytuje komplexne sociálne služby pre seniorov s celoročným  pobytom v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení . одеяло купить киев

Našim poslaním je zabezpečiť plnohodnotné prežitie staroby seniorov v našom zariadení .

Je nám jasné , že im blízkych nenahradíme , ale v plnej miere sa im snažíme byť pomocou a oporou. V tejto roli sa nesie naša činnosť a myšlienky v duchu motta :

,,Domov nie je miesto , kde bývaš ale miesto , kde prežívaš dôstojnú starobu,,

                                                 S úctou

Marianna Barančíková Obšitníková

štatutárka zariadenia