Úvod

POKYNY K NÁVŠTEVÁM od 1.6.2021

 

Vzhľadom k stabilnej epidemiologickej situácie v našom zariadení a absolvovaní druhého očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS2 COVID – 19 u väčšina našich klientov sa pani riaditeľka Domova , n.o. rozhodla povoliť návštevy príbuzných a blízkych osôb prijímateľov sociálnych služieb . Pokyny k návštevám sú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR , s pandemickým plánom , so semaformi pre jednotlivo druhy sociálnych služieb .

  • Každý návštevník sa musí pri vstupe do areálu zariadenia preukázať negatívnym výsledkom PCR testu , alebo antigénového testu , pričom pre návštevu v návštevnej miestnosti stačí test , pri návšteve pri lôžku klienta 24 – hodinový test .

  • Čas trvania návštevy je maximálne 30 minút , nakoľko po každej návšteve musíme priestor vydezinfikovať a taktiež preto , aby sme mohli nastaviť harmonogram návštev a tým umožnili návštevu všetkým prijímateľom sociálnych služieb .

  • Pre osoby vstupujúce do zariadenia je pri vstupe do zariadenia dostupná , na bezpečnom mieste umiestnená dezinfekcia rúk .

  • Pri vstupe do zariadenia sa každému návštevníkovi zmeria teplota bezkontakným teplomerom . V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia , návštevníkovi nebude umožnený vstup do zariadenia

  • Každý návštevník je povinný pri vstupe do areálu pravdivo vyplniť a podpísať čestné prehlásenie , že nebol posledné 2 týždne v zahraničí a nie je si vedomý toho , že by bol v kontakte s osobou s podozrením alebo s potvrdením infekcie koronnavírusom .Z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia COVID – 19 a iných prenosných ochorení priamy fyzický kontakt

  • Povolené je priniesť klientom iba potraviny , ktoré sú hygienicky zabalené a majú dobu trvanlivosti Všetky baličky sa odovzdajú na opatrovateľskom úseku , kde sa dezinfikujú a po 3 hodinách sa odovzdajú klientom , vzhľadom na to , že návštevné hodiny sú v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie regulované .

  • Frekvencia návštev u jedného klienta je najviac jeden krát za týždeň , aby sa návštevy umožnili všetkým klientom , vzhľadom na to , že návštevné hodiny sú v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie regulované .

  • Návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia môže byť realizovaná iba na izbe klienta , ak je tento pripútaný na lôžko a zdravotný stav mu neumožňuje byť vysadený do vozíka . Taktiež ak ide o paliatívneho klienta . Návšteva musí byť dopredu odhlásená .

  • Na jednej izbe môže mať naraz návšteva iba jeden klient . V izbe musí byť zabezpečené pravidelné vetranie . Po ukončení návštevy sa všetky dotykové plochy / stoly , stoličky , kľučky , podlahy / vydenzinfikujú .

  • Tieto uvoľnenia prijíma zariadenie vo svojej kompetencii a môže prípade potreby zmeniť , z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia klientov a zamestnancov .

Prosíme o ohľaduplnosť a rešpektovanie pravidiel .

 

Za pochopenie ďakujeme .

                                            

Marianna Barančíková Obšitníková

štatutárka zariadenia