Galérie 2023

31.8.2023

26 jún 2023 Rozlúčka s rimskokatolickým dekanom Dr.Jánosom Szárzom

18.máj2023 Kultúrne výstupenie – DJ L.N.T. Veľké Kapušany

17.máj 2023 Kultúrny program – MŠ L.N.T. Veľké Kapušany

28.marec 2023 Sponzorský dar pre prijímateľov soc. služieb

Február 2023 Fašiangové posedenie

19.1.2023 Školenie BOZP