Galérie 2024

04.01.2024 Reformovaná novoročná bohoslužba

20.01.2024 Oslava 10.vyročia pobytu klienta v Domove , n.o

7.3.2024 Evangelická liturgia

14.3.2024 Vyhotovenie Veľkonočných pozdravov

11.5.2024 Sponzorský dar pre Domov , n.o

12.5.2024 Deň matiek v ZPS

15.5.2024 Charitatívna činnosť

16.5.2024

17.5.2024 Kultúrne vystúpenie – Jasle Veľké Kapušany

24.5.2024 Vystúpenie detí Kiskakas reformovaná škôlka Veľké Kapušany