Galérie 2024

04.01.2024 Reformovaná novoročná bohoslužba

20.01.2024 Oslava 10.vyročia pobytu klienta v Domove , n.o

7.3.2024 Evangelická liturgia

14.3.2024 Vyhotovenie Veľkonočných pozdravov