Služby

Domov, n.o. Veľké Kapušany, pre svojich klientov ponúka a poskytuje:

CELODENNÉ STRAVOVANIE:

 • stravu pripravovanú vo vlastnej kuchyni
  • týždenná príprava jedálneho lístka, príprava stravy za dodržania HACCP
  • strava podľa individuálnych potrieb klienta a predpisu lekára a sestry podávaná ako raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, prípadne druhá večera
  • sledovanie spokojnosti so stravou a zaraďovanie a vyraďovanie jedál

UBYTOVANIE:

 • Ubytovanie pre 40 klientov
 • v 1-ložkových izbách, 2-ložkových izbách, 3-4ložkových izbách,

POMOC PRI SEBAOBSLUŽNÝCH ÚKONOCH:

 • vykonávanie, alebo pomoc pri dennej a komplexnej hygiene, vrátane česania, holenia, čistenia zubnej protézy
 • obliekanie, prezliekanie a vyzliekanie, obúvanie a vyzúvanie
 • zabezpečenie poriadku a čistoty lôžka, izby
 • pranie, žehlenie, drobné úpravy bielizne a šatstva
 • podávanie liekov pripravených zodpovednou osobou
 • polohovanie, sledovanie príjmu a výdaja tekutín, sledovanie stolice, výmena inkontinenčných pomôcok
 • presun z lôžka do spoločenskej miestnosti, na toaletu

POMOC PRI ZABEZPEČOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI:

 • spolupráca s lekármi a lekárňou:
  • vyšetrenia lekárov pri lôžku klientov zariadenia (praktického lekára pre dospelých, psychiatra, neurológa, chirurga, urológa)
  • predpis liekov, zdravotníckych pomôcok a ich dodanie do zariadenia
  • ambulancie s lekárom a spolupráca s odbornými lekármi
  • vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
  • príprava liekov podľa predpisu lekárov
  • meranie základných životných funkcií
  • meranie glykémie a podávanie inzulínu

ZABEZPEČENIE VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT:

 • ranné skupinové cvičenia zamerané na aktivizáciu dlhodobej a krátkodobej pamäti, udržiavanie fyzickej kondície
 • možnosť sledovať programy káblovej televízie v  spoločenskej miestnosti
 • posedenie pri čaji, káve v záhrade, spoločenskej miestnosti navzájom, s dobrovoľníkmi, rodinnými príslušníkmi a návštevami
 • práce v záhrade, používanie knižnice, pripojenia na internet
 • organizovanie záhradných slávností s grilovaním počas celého leta
 • organizovanie Fašiangovej zábavy, letných záhradných osláv, vianočné posedenie

DUCHOVNÁ ČINNOSŤ:

 • pravidelné duchovné stretnutia s kňazmi pri rozhovore, čítaní svätého písma, spievaní a rozhovoroch
 • zabezpečovanie pravidelných bohoslužieb pred Veľkonočnými a Vianočnými sviatkami, prípadne podľa potreby klienta

DOBROVOĽNÍCKE AKTIVITY:

 • príprava dobrovoľníckych návštev známych osobností s posedením s klientmi
 • práca dobrovoľníkov v rámci medzinárodnej výmeny dobrovoľníkov v Európe – stážistky zo zahraničia cez AISEC
 • organizovanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a absolventskej praxe cez projekt ÚPSVR Michalovce
 • zber šatstva a osobného vybavenia na podporu sociálne slabších a odkázaných občanov mesta a regiónu

DOPLNKOVÉ SLUŽBY:

 • zabezpečenie drobných nákupov
 • manikúra, pedikúra, strihanie a farbenie vlasov prostredníctvom odbornej praxe študentov stredných odborných škôl
 • výpomoc pri príprave jedál na stravovacom úseku a servírovanie v rámci odbornej praxe so zameraním hostinská, kuchár, čašník