Kontakt

Názov organizácie:
DOMOV, n.o.
Veľké Kapušany

Typ organizácie:
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IČO: 31257844

Meno štatutára:
Marianna Barančíková Obšitníková

 

Adresa organizácie:

Veľké Kapušany:
                           POH. 58/102
                           079 01 Veľké Kapušany
                           okr. Michalovce
Telefon:
                           +421-56-638 31 14
                           +421-56-628 20 70 
 
Fax:
                           +421-56-638 33 85