Kontakt

Fyzická adresa:                     

                          Domov n. o. Veľké Kapušany

                          Veľké Kapušany, 079 01, sídlisko P.O.H. 58/102,  

                          okres Michalovce,

 

GPS:                 48.555162, 22.073889

 

Poštová adresa:                        
                          Domov n. o. Veľké Kapušany

                           POH 58/102
                           079 01 Veľké Kapušany
                          

Telefón:
                           +421 566 383 114
                           +421 566 282 070  

Fax:
                           +421 566 383 385

 

e-mail:            Všeobecné informácie:  info@domovno.sk
                          Podateľňa:   podatelna@domovno.sk
                          Sekretariat:   sekretariat@domovno.sk
                          Riaditeľka:   riaditel@domovno.sk
                          Webadmin:   admin@domovno.sk