Pokyny k návštevám

Aktuálne pokyny k návštevám

Každý návštevník sa musí pri vstupe do areálu zariadenia preukázať negatívnym výsledkom PCR testu, alebo antigénového testu.

Každý kto vstupuje do areálu je povinný vydezinfikovať si ruky, dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vstupe.

Pri vstupe do zariadenia sa každému návštevníkovi zmeria teplota bezkontaktným teplomerom. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia, návštevníkovi nebude umožnený vstup do zariadenia.

Každý návštevník je povinný pri vstupe do areálu pravdivo vyplniť a podpísať čestné prehlásenie, že nebol posledné 2 týždne v zahraničí a nie je si vedomý toho, že by bol v kontakte s osobou s podozrením alebo s potvrdením infekcie koronavírusom.

Čas trvania návštevy je maximálne 30 minút, nakoľko po každej návšteve musíme priestor vydezinfikovať a taktiež preto, aby sme mohli nastaviť harmonogram návštev a tým umožnili návštevu všetkým prijímateľom sociálnych služieb.

Je povolené je priniesť klientom iba potraviny, ktoré sú hygienicky zabalené a v dobe trvanlivosti. Všetky baličky sa odovzdajú na opatrovateľskom úseku, kde sa dezinfikujú a po 3 hodinách sa odovzdajú klientom, vzhľadom na to, že návštevné hodiny sú v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie regulované.

Frekvencia návštev u jedného klienta je najviac jeden krát za týždeň, aby sa návštevy umožnili všetkým klientom, vzhľadom na to, že návštevné hodiny sú v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie regulované.

Návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia môže byť realizovaná iba na izbe klienta, ak je tento pripútaný na lôžko a zdravotný stav mu neumožňuje byť vysadený do vozíka. Ak ide o paliatívneho klienta, návšteva musí byť dopredu ohlásená.

Na jednej izbe môže mať naraz návšteva iba jeden klient. V izbe musí byť zabezpečené pravidelné vetranie. Po ukončení návštevy sa všetky dotykové plochy / stoly, stoličky, kľučky, podlahy / vydenzinfikujú.

Tieto opatrenia prijíma zariadenie vo svojej kompetencii a môže ich v prípade potreby zmeniť, z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia klientov a zamestnancov.

Pokyny k návštevám sú v súlade s aktuálnymi podmienkami Úradu verejného zdravotníctva SR, s Krízovým plánom Domova n. o. Veľké Kapušany a aktuálnym Covid automatom na Slovensku.

Prosíme o ohľaduplnosť a rešpektovanie uvedených pravidiel.

           Za pochopenie ďakujeme.

                                                  Marianna Barančíková Obšitníková

                                              riaditeľka Domova n. o. Veľké Kapušany